Μια θάλασσα τα μάτια σου

Μια θάλασσα τα μάτια σου.
Σαββατοφιλημένα. Μπλε βαθύ.
Απεραντοσύνη του άλλου φύλου
και της απέναντι παραλίας.
Κύμα και κουπιά που με οδηγούν σε σένα.
Σαν στεριά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *